కడుపు నొప్పకి బ్రహ్మాండమైన మందు ఇవ్వమన్నారు కదా...

రోగి : డాక్టర్ గారూ మీరిచ్చిన టానీకుతో కడుపునొప్పి మరీ ఎక్కువైందండి. డాక్టర్ : మీరే కదా..! కడుపు నొప్పికి బ్రహ్మాండమైన మందు కావాలని అడిగి మరీ రాయించుకున్నారు. రోగి : అయ్యో... నేను కడపు నొప్పి తగ్గే

సోమవారం, 20 ఆగస్టు 2018 (09:46 IST)
రోగి : డాక్టర్ గారూ మీరిచ్చిన టానీకుతో కడుపునొప్పి మరీ ఎక్కువైందండి. 
 
డాక్టర్ : మీరే కదా..! కడుపు నొప్పికి బ్రహ్మాండమైన మందు కావాలని అడిగి మరీ రాయించుకున్నారు.
 
రోగి : అయ్యో... నేను కడపు నొప్పి తగ్గేందుకు మందు ఇవ్వమంటే.. నొప్పి ఎక్కువయ్యేందుకు ఇచ్చారా? 
 

వెబ్దునియా పై చదవండి

సంబంధిత వార్తలు

LOADING