ఆయుర్వేదం

నోటి పూతకు.. ఈ కషాయం తాగితే..?

సోమవారం, 18 ఫిబ్రవరి 2019

వేపచెట్టు నీడలో విశ్రమిస్తారో...?

శుక్రవారం, 15 ఫిబ్రవరి 2019

పెసర పప్పుతో జావ కాచి..?

గురువారం, 7 ఫిబ్రవరి 2019

ఈ 3 చిట్కాలతో.. దగ్గు మాయం..?

శనివారం, 2 ఫిబ్రవరి 2019

అతి మూత్ర వ్యాధి తగ్గాలంటే...?

గురువారం, 31 జనవరి 2019

తర్వాతి కథనం