క్రైస్తవ

యేసు దగ్గరకు రండి

గురువారం, 24 డిశెంబరు 2015

క్రీస్తు మనకొరకే చనిపోయెను..!

మంగళవారం, 2 డిశెంబరు 2014
క్రిస్మస్ పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని దేశంలోని క్రైస్తవులందరికీ పలువురు ప్రముఖులు శుభాకాంక్షలు తెలి...
క్రిస్మస్ పండుగ వచ్చేస్తోంది. ఇంటిని సూపర్‌గా తీర్చిదిద్దేయాలి అనుకుంటున్నారా.. అయితే ఫెంగ్‌షుయ్ ప్ర...
సర్వం కోల్పోయిన వారిని, నిస్సహాయులను బలపరుస్తాడు ఆ ఏసు క్రీస్తు. సర్వం కోల్పోయిన వ్యక్తి అలోచనా విధా...
LOADING